مرور آرایش

آرایش

استایل زنان سیاستمدار دنیا؛ سرکی به کمد لباس قدرتمندترین زنان جهان

در این مطلب از من‌ومد می‌خواهیم ببینم استایل زنان سیاستمدار دنیا چگونه است و چقدر به مد و استایل توجه دارند. شاید تصور کنیم سرشان شلوغ‌تر از این حرف‌هاست. اما ظاهرا بیشتر…